Aicinām uz Lielo Talku!

Cienījamie naujenieši!

Sekojot Lielās  Talkas  organizatoru  un savas sirdsapziņas  aicinājumam,  aicinām ņemt dalību Lielajā talkā, uzkopt kādu Naujenes pagasta teritorijas  vai jūsu īpašuma stūrīti.  Šogad  talkā 22. aprīlī aicinām ne  tikai  vākt atkritumus, bet  darīt arī citus labus  darbus-  stādīt kokus , atjaunot soliņus, tiltiņus, žogus, ierīkot puķu dobes, lai dzīvotu sakoptā vidē. Lūdzam saskaņot ar  pagasta pārvaldi  jūsu izvēlēto talkas vietu un informēt par atkritumu maisu nepieciešamību.  Kontaktpersona – Valērijs Mihejevs, mob.t. 26465559.

Vairāk informācijas: www.talkas.lv