Izskanēja koncerts “Ziemas fantāzija”

24. janvārī Daugavpils novada kultūras centrā notika Naujenes Pūtēju orķestra koncerts Ziemas fantāzija. Koncerta programmā izskanēja XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un XVI Deju svētku repertuārs. Koncerta klausītāji varēja dzirdēt G.F.Hendeļa, J.S.Baha, M.Birņa, L.Andersona, R.Paula un J.Ivanova skaņdarbus. Īpašu baudu klausītajiem sniedza P.Butāna Dārza mūzika, J.Ustinskova latg.t.dz. Aiz ezera augsti kalni apdare orķestrim un P.Pizzigoni Valsis-Mizete, kur solisti bija Naujenes MMS akordeona spēles skolotāja Tatjana Jukuma un Daugavpils 13.vidusskolas vijolnieku ansamblis Viktorijas Grīnbertes vadībā. Koncerta vadītājs un orķestra diriģents bija Jānis Grīnberts, kurš jau ilgu laiku popularizē pūšaminstrumentu spēli Daugavpils novadā un Latgalē.