Naujenes tautas bibliotēkas mazie lasītāji apmeklēja Latvijas Nacionālo bibliotēku

2018. gada 10.martā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, ar ikgadējo pasākumu “Lielie lasīšanas svētki 2017” noslēdzās  lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2017”. Gaismas pilī, lielajā Ziedoņa zālē, svinīgajā atmosfērā pulcējās ap 800 žūrijas ekspertu – bērnu, jauniešu un pieaugušo, – pārstāvot bibliotēkas un skolas no visiem Latvijas novadiem un sveicot aizvadītā gada iecienītāko grāmatu autorus, ilustratorus, tulkotājus un izdevējus.

Naujenes tautas bibliotēkas  7 čaklākie un aktīvākie “Bērnu žūrijas 2017”  mazie eksperti kopā ar bibliotekārēm Aigu Soldatjonoku un Ņinu Prusakovu, pirmo reizi apmeklēja  šo krāšņo pasākumu. Bērni saņēma no LNB  dāvanas un iespēju bezmaksas apmeklēt vienu no piedāvātajiem muzejiem. Kopā ar bibliotekārēm NTB mazie lasītāji apmeklēja Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēku, pastaigāja pa Vecrīgas šaurajām ieliņām un apmeklēja Latvijas Dabas muzeju. Šajā braucienā bērni saņēma daudz pozitīvo emociju, krāšņu iespaidu un iedvesmojās arī turpmāk piedalīties “Bērnu žūrijas” lasīšanas veicināšanās programma. Paldies Naujenes pagasta pārvaldes vadītājai Inārai Miglānei par sarūpēto iespēju aizbraukt uz Lielajiem lasīšanas svētkiem Rīgā.