Autobusu kustība

Ar 2018.gada 1.jūniju, skolēnu vasaras brīvdienu periodā, mainās Naujenes pagasta pārvaldes autobusa kustības saraksts:

Naujenes pagasta pārvaldes autobusa  kustības saraksts Daugavpils novada Naujenes pagastā maršrutā Cirši – Naujene – Krauja – Vecstropi – Lociki – Vecstropi – Naujene – Naujenes pamatskola –Cirši-Lociki-Naujene no 4.jūnija līdz 22. jūnijam

Nr.p.k. Pieturvietas nosaukums 1.

reiss

2.

reiss

 

1. Cirši 6.50 16.55
2. Naujenes pamatskola 6.55 17.00
3. Cirši 7.00 17.04
4. Naujene 7.01 17.05
5. Viļuši 7.03 17.07
6. Teivāni 7.04 17.10
7. Krauja (Naujenes PII) 7.05 17.12
8. Krauja (Naujenes JSC) 7.06 17.14
9. Vecstropi – 1 7.10 17.18
10. Vecstropi – 2 7.12 17.20
11. Stropi 7.15 17.23
12. Lociki (Lāču pamatskola) 7.20 17.28
13. Stropi 7.23 17.30
14. Vecstropi – 2 7.25 17.32
15. Vecstropi – 1 7.26 17.35
16. Krauja (Naujenes JSC) 7.31 17.37
17. Krauja (Naujenes PII) 7.33 17.42
18. Teivāni 7.37 17.43
19. Viļuši 7.40 17.44
20. Naujene (pie muzeja) 7.43 17.46
21. Naujene 7.45 17.48
22. Cirši 7.47 17.52
23. Naujenes pamatskola 7.50  
24. Cirši 7.55  
25. Lociki  (Lāču pamatskola) 8.10  
26. Naujene 8.30  

Naujenes pagasta pārvaldes autobusa kustības saraksts Daugavpils novada Naujenes pagastā maršrutā  Cirši – Naujene – Krauja – Vecstropi – Lociki – Vecstropi – Naujene – Naujenes pamatskola -Cirši  no 25. jūnija līdz 31.augustam

Nr.p.k. Pieturvietas nosaukums 1.

reiss

2.

reiss

 

1. Cirši 6.50 16.55
2. Naujenes pamatskola 6.55 17.00
3. Cirši 7.00 17.04
4. Naujene 7.01 17.05
5. Viļuši 7.03 17.07
6. Teivāni 7.04 17.10
7. Krauja (Naujenes PII) 7.05 17.12
8. Krauja (Naujenes JSC) 7.06 17.14
9. Vecstropi – 1 7.10 17.18
10. Vecstropi – 2 7.12 17.20
11. Stropi 7.15 17.23
12. Lociki (autopietura) 7.20 17.28
13. Stropi 7.23 17.30
14. Vecstropi – 2 7.25 17.32
15. Vecstropi – 1 7.26 17.35
16. Krauja (Naujenes JSC) 7.31 17.37
17. Krauja (Naujenes PII) 7.33 17.42
18. Teivāni 7.37 17.43
19. Viļuši 7.40 17.44
20. Naujene (pie muzeja) 7.43 17.46
21. Naujene 7.45 17.48
22. Cirši 7.47 17.52
23. Naujenes pamatskola 7.50  
24. Naujene 7.55