Autobusu kustība

Ar 2017.gada 1.septembri, mācību gada periodā, mainās Naujenes pagasta pārvaldes autobusa kustības saraksts

 Naujenes pagasta pārvaldes autobusa Mercedes Benz OC500 Temsa Safari valsts Nr. JL 5689, kustības saraksts Daugavpils novada Naujenes pagastā maršrutā Cirši-Krauja-Židina-Cirši

Nr.p.k. Pieturvietas nosaukums 1.reiss 2.reiss
1. Cirši 7.20
2. Gribusti 7.24
3. Dūdeļi 7.28
4. Teivāni 7.31
5. Naujene 15.25
6. Krauja (Naujenes PII) 15.30
7. Krauja (Naujenes JSC) 7.35
8. Lociki( Lāču pamatskola)
9. Teivāni 7.37
10. Viļuši 7.40
11. Naujene (pretī muzejam) 7.43
12. Naujenes ciems 7.45 15.40
13. Cirši 7.47
14. Naujenes pamatskola 7.50 15.45
15. Vecpils 7.52 15.51
16. Sandarišķi 7.55 15.54
17. Konopecka 8.00 16.00
18.  Sargeliški (krustojums) 8.04  16.04
19.  Židina 8.07 16.09
 20. Sprukti  8.10 16.14
 21. Vasargelišķi 8.12 16.18
22. Jurīši 8.15 16.25
23. Naujenes pamatskola 8.20
24. Cirši 8.25 16.30
25. Naujene 8.27
26. Krauja (Naujenes JSC) 8.35
27. Cirši 8.40
Katra maršruta garums (km) 64 47
Maršrutu garums kopā (km)    111

Naujenes pagasta pārvaldes autobusa SETRA-313 Nr. GS 6150, kustības saraksts Daugavpils novada Naujenes pagastā maršrutā                              Cirši –  Križi – Lociki– Cirši

Nr.p.k Pieturvietas nosaukums 1.reiss 2.reiss (1.reisa turpinājums) 3.reiss 4.reiss 5.reiss
1. Cirši 6.50
2. Naujene 14.00 15.40 16.55
3. Naujenes pamatskola 6.55 14.10 15.45 17.00
4. Cirši 7.00 14.14 15.48 17.04
5. Naujene 7.01 14.15  15.50 17.05
6. Viļuši 7.03 14.18 15.53
7. Teivāni 7.04 14.20 15.55
8. Krauja (Naujenes PII) 7.05 14.23  15.59 17.12
9. Krauja (Naujenes JSC) 7.06 7.36 14.25 16.00
10. Vecstropi (18.novembra iela 319C) 7.40
11. Vecstropi – 1 (18.novembra iela 398) 7.10 7.42 14.30  16.05 17.18
12. Vecstropi – 2 (Ceļinieks) 7.12 7.44 14.32 16.07 17.20
13. Križi 7.50
14. Stropi 7.15 14.35 16.10 17.23
15. Lociki (autopietura) 7.20 8.00 14.40 16.15 17.35
16. Lociki (Lāču pamatskola) 14.41
17. Stropi 7.23 8.03 16.19 17.50
18. Križi 14.50
19. Vecstropi – 2 (Ceļinieks) 7.25 8.05 14.53 16.21 17.55
20. Vecstropi – 1(18.novembra iela 398) 7.26 8.10 14.55 16.25 18.00
21. Vecstropi (18.novembra iela 319C) 14.57
22. Krauja (Naujenes PII) 7.35 16.28 18.10
23. Krauja (Naujenes JSC) 8.12 15.00 16.30
24. Teivāni 8.15 15.03 16.31 18.15
25. Viļuši 8.17 15.05 16.33 18.18
26. Naujene (pie muzeja) 8.18 15.07 16.34 18.21
27. Naujenes ciems 8.20 15.10 16.35 18.23
28. Cirši 8.21 18.25
29. Naujenes pamatskola 8.25
30. Cirši 8.27

31.

Zastenki (pagrieziens uz Buļiem) 8.30 15.15
32. Lociki (Lāču pamatskola) 8.40
33. Naujene 9.00
34. Naujenes pamatskola 15.20
35. Gribusti 15.25
36. Dūdeļi 15.30
37. Teivāni 15.33
38. Naujene 15.40
Katra maršruta garums (km) 36 55 68 42

42

Maršrutu garums kopā (km)      243