Autobusu kustība

Naujenes pagasta pārvaldes autobusa Mercedes Benz OC500 Temsa Safari valsts Nr. JL 5689, kustības saraksts Daugavpils novada Naujenes pagastā maršrutā Cirši-Krauja-Židina-Cirši

 

Pieturas nosaukums
  1. reiss
2. reiss
1. Cirši 7.00 15.25
2. Zastenki 7.10  
3. Cirši 7.20
4. Gribusti 7.24
5. Dūdeļi 7.28
6. Teivāni 7.31
7. Naujene   15.27
8. Krauja (Naujenes PII) 15.32
9. Krauja (Naujenes JSC) 7.35  
10. Teivāni 7.37
11. Viļuši 7.40  
12. Naujene (pretī muzejam) 7.43
13. Naujene 7.45 15.40
14. Cirši 7.47
15. Naujenes pamatskola 7.50 15.45
16. Pritikina   15.47
17. Vecpils 7.52 15.51
18. Sandarišķi 7.55 15.54
19. Konopecka 8.00 16.00
20. Sargeliški (krustojums) 8.04 16.04
21. Židina 8.07 16.09
22. Izvaltas pagrieziens 8.10 16.15
23. Sprukti 8.15 16.20
24. Vasargelišķi 8.18 16.23
25. Jurīši 8.20 16.25
26. Naujenes pamatskola 8.25  
27. Pritikina 8.30  
28. Naujenes pamatskola 8.32  
29. Cirši 8.35 16.35
30. Naujene 8.37  
31. Krauja (Naujenes JSC) 8.50  
32. Cirši 9.00  

 

 

Naujenes pagasta pārvaldes autobusa SETRA-313 Nr. GS 6150, kustības saraksts Daugavpils novada Naujenes pagastā maršrutā Cirši –  Križi – Lociki– Cirši

Nr.p.k Pieturvietas nosaukums 1.

reiss

2.reiss

(1.reisa turpinājums)

3.

reiss

4.

reiss

5.

reiss

 

1. Cirši 6.50   14.00    
2. Naujene       15.40 16.55
3. Naujenes pamatskola 6.55   14.10 15.45 17.00
4. Cirši 7.00   14.14 15.48 17.04
5. Naujene 7.01   14.15  15.50 17.05
6. Viļuši 7.03   14.18 15.53  
7. Teivāni 7.04   14.20 15.55  
8. Krauja (Naujenes PII) 7.05   14.23  15.59 17.12
9. Krauja (Naujenes JSC) 7.06 7.36 14.25 16.00  
10. Vecstropi (18.novembra iela 319 C) 7.40  
11. Vecstropi – 1 (18.novembra iela 398) 7.10 7.42 14.30  16.05 17.18
12. Vecstropi – 2 (Ceļinieks) 7.12 7.44 14.32 16.07 17.20
13. Križi 7.50  
14. Stropi 7.15 14.35 16.10 17.23
15. Lociki (autopietura) 7.20 8.00 14.40 16.15 17.35
16. Lociki (Lāču pamatskola)     14.41    
17. Stropi 7.23 8.03 16.19 17.50
18. Križi 14.50  
19. Vecstropi – 2 (Ceļinieks) 7.25 8.05 14.53 16.21 17.55
20. Vecstropi – 1(18.novembra iela 398) 7.26 8.10 14.55 16.25 18.00
21. Vecstropi (18.novembra iela 319 C) 14.57  
22. Krauja (Naujenes PII) 7.35     16.28 18.10
23. Krauja (Naujenes JSC)   8.12 15.00 16.30  
24. Teivāni   8.15 15.03 16.31 18.15
25. Viļuši   8.17 15.05 16.33 18.18
26. Naujene (pie muzeja)   8.18 15.07 16.34 18.21
27. Naujene   8.20 15.10 16.35 18.23
28. Cirši   8.21     18.25
29. Naujenes pamatskola   8.25      
30. Cirši   8.27      
31. Zastenki   8.30      
32. Lociki (Lāču pamatskola)   8.40      
33. Cirši   9.00      
34. Naujenes pamatskola   15.15    
35. Zastenki     15.20    
36. Gribusti   15.25    
37. Dūdeļi   15.30    
38. Teivāni   15.33    
39. Naujene   15.40