Bibliotekārās stundas “Mana pirmā grāmatiņa” norise

23. martā Naujenes tautas bibliotēkā viesojas Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” audzēkņi. Bibliotekārās stundas  “Mana pirmā grāmatiņa” mērķis bija iepazīstināt bērnus ar bibliotēkas struktūru, nodaļām un bibliotēkas lietošanas noteikumiem.Bibliotekāre iepazīstināja bērnus ar Lasītavas, Abonementa un Bērnu nodaļas telpām, pastāstīja par grāmatu izkārtojuma noteikumiem un  atklāja vienu noslēpumu. Bērni uzzināja, kas notiek ar grāmatām naktī vai brīžos, kad telpā nav neviena cilvēka! Izrādījās ka, pasaku tēli izkāp no grāmatām. Prinči ar princesēm dejo, zvēri iet rotaļās, raganas un burvji rāda brīnumus… Ja ienākt pēkšņi  telpā, tad daži no viņiem nepaspēj atgriezties savā pasakā. Tā arī sanāca iepriekšējā naktī! Bērni palīdzēja bibliotekārei atgriezt pasaku varoņus savās grāmatās. Pēc tam, bibliotēkas iemītniece, vecā, gudrā, runājošā grāmata iepazīstināja bērnus ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem un atgādināja  par saudzīgu attieksmi pret grāmatām. Stundas beigās bērni minēja mīklas par pasaku varoņiem. Runājošā grāmata izteica cerību, ka bērni biežāk nāks ciemos pie viņas, kļūs par bibliotēkas lietotājiem, mīlēs grāmatas un attieksies pret tām cienīgi. Stundu vadīja Naujenes tautas bibliotēkas bibliotekāre Aiga Soldatjonoka.