Daugavpils novada deputātu pieņemšana jūlijā

Daugavpils novada domes deputāti pieņem Naujenes pagastā:

  • Oļesja Ņikitina, Daugavpils novada domes jaunatnes lietu speciāliste

02.07. no plkst. 16.00 – 18.00, Naujenes pagasta pārvalde, Skolas iela 15, Naujene, Naujenes pag., Daugavpils nov.;

23.07. no plkst. 16.00 – 18.00, Naujenes pagasta pārvalde, Skolas iela 15, Naujene, Naujenes pag., Daugavpils nov.;

  • Edgars Kucins, Naujenes jaunatnes un sporta centra vadītājs

03.07. no plkst. 15.30 – 18.30, Naujenes jaunatnes un sporta centrs, Daugavas ielā 34, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov.;

17.07. no plkst. 15.30 – 18.30, Naujenes jaunatnes un sporta centrs, Daugavas ielā 34, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov.;