Daugavpils novada deputātu pieņemšana jūlijā

Daugavpils novada deputāti pieņem Naujenes pagastā:

  • Juris Livčāns, Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs:

10.07., no plkst. 17.00 – 18.00, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centrs, 18. novembra iela 392, Vecstropi, Naujenes pag., Daugavpils nov.

  • Edgars Kucins, Naujenes jaunatnes un sporta centra vadītājs:

11.07., no plkst. 15.00 – 18.00, Naujenes jaunatnes un sporta centrs, Daugavas iela 34,Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov.;
25.07., no plkst. 16.00 – 18.00,  Naujenes jaunatnes un sporta centrs, Daugavas iela 34,Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov.;

  • Oļesja Ņikitina, Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste:

11.07., no plkst. 15.00 – 17.00, Naujenes pagasta pārvalde, Skolas ielā 15, Naujene, Naujenes pag., Daugavpils nov.