Daugavpils novada deputātu pieņemšana martā

Daugavpils novada domes deputāti pieņem Naujenes pagastā:

  • Edgqrs Kucins, Naujenes jaunatnes un sporta centra vadītājs;

06.03 no plkst. 15.00 – 18.00, Naujenes jaunatnes un sporta centrs, Daugavas ielā 34, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov.;

13.03 no plkst. 16.00 – 18.00, Naujenes jaunatnes un sporta centrs, Daugavas ielā 34, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov.;

 

  • Oļesja Ņikitina, Daugavpils novada domes jaunatnes lietu specialiste;

06.03  no plkst. 15.00 – 17.00, Naujenes pagasta pārvalde, Skolas iela 15, Naujene, Naujenes pag., Daugavpils nov.;

13.03 no plkst. 15.00 – 17.00, Naujenes pagasta pārvalde, Skolas iela 15, Naujene, Naujenes pag., Daugavpils nov.;

20.03 no plkst. 15.00 – 17.00, Naujenes pagasta pārvalde, Skolas iela 15, Naujene, Naujenes pag., Daugavpils nov.;

  • Juris Livčāns, Daugavpils novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs;

12.03. no plkst. 17.00 – 18.00, Naujenes Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centrs, 18. novembra ielā 392, Vecstropi, Naujenes pag., Daugavpils nov.;