Daugavpils novada domes deputātu pieņemšana janvārī

Daugavpils novada domes deputāti pieņem Naujenes pagastā:

  • Oļesja Ņikitina, Daugavpils novada domes jaunatnes lietu speciāliste

28.01. no plkst. 16.00 – 18.00, Naujenes pagasta pārvalde, Skolas iela 15, Naujene, Naujenes pag., Daugavpils nov.;

  • Regīna Tamane, Daugavpils novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas un Finanšu komitejas locekle

15.01. no plkst. 13.00 – 15.00, Naujenes Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centrs, 18. novembra iela 392, Vecstropi, Naujenes pag., Daugavpils nov.