Drošā interneta diena Naujenē

7. martā Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļā notika bibliotekāra stunda “Drošs internets”. Bibliotekārā stundā piedalījās   “Lāču” pamatskolas 5. klases skolēni. Stundas mērķis iepazīstināt bērnus ar interneta, sociālo tīklu lietošanās noteikumiem un riskiem. Diskusijas laikā tika noskaidrots, ko nozīmē privātums un privātā rakstura informācija, kādas sekas var būt, ja  privāta informācija tiek publicēta internetā. Skolēni bija informēti par to, ka nepatīkamajās situācijās var droši vērsties pēc palīdzības, zvanot bērnu un jauniešu uzticības centrā pa tālruni 116111, ka arī griezties portālā www.drossinternets.lv. Bibliotekāro stundu vadīja Naujenes tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga Soldatjonoka.