Elektroniskais katalogs

Sākot ar 1999.gadu bibliotēka strādā pie bibliotēkas procesu automatizācijas. Ir iegādāti 26 datori tai skaitā:|
11 darbinieku datori,15 lietotāju datori,
2 serveri,
1 portatīvais dators,
6 printeri, 1 planšetdators, 2 skeneri, 3 kseroksi, 1 multifunkcionālā iekārta

Ir pastāvīgais un bezvadu interneta pieslēgums. Instalēta IS “Alises 5i” programma (pamatkonfigurācijas – komplektēšana, kataloģizācija, administrācija, analītika, novadpētniecība, svītrkodu druka, saņemšanas/izsniegšanas un lasītāju reģistrācija). Bibliotēkas lasītāji var izmantot bibliotēkas elektronisko katalogu un internetu bezmaksas.Sākot ar 2000. gadu tiek veidota elektroniskā novadpētniecības datu bāze, kurā ir 3114 ieraksti par Naujenes pagastu un Daugavpils novada pašvaldībām.

No 2006.gada Naujenes tautas bibliotēkas lasītājus apkalpo automatizēti.

No 2008. gada Naujenes tautas bibliotēkas Lociku filiāle lasītājus apkalpo elektroniski, izmantojot Alises 5i programmu.

No 2009.gada 05.janvāra automatizēta lasītāju apkalpošana tika ieviesta Naujenes tautas bibliotēkas Naujenes un Vecstropu apkalpošanas punktos.

Sadarbībā ar Daugavpils novada domes Kultūras pārvaldi no 2006. gada Naujenes tautas bibliotēka veica Daugavpils novada bibliotēku kopkataloga veidošanas funkcijas. 21 Daugavpils novada bibliotēkas iesniedza mums savu jaunieguvumu sarakstus, kuras mēs ievadījām elektroniskajā katalogā. Uz 2018.gada 1.janvāri Naujenes tautas bibliotēkas elektroniskajā katalogā ievadīti 96343 iespieddarbu eksemplāri.

Lietotāju ievērībai Naujenes tautas bibliotēkas elektroniskajā katalogā Jūs varat atrast informāciju:
Kādas grāmatas ir bibliotēkas krājumā, pēc grāmatas autora, nosaukuma, izdošanas gada, izdevniecības un citiem parametriem, veidot bibliogrāfiskus sarakstus, kurā bibliotēkas filiālē grāmata atrodas

Izmantot bibliotēkas novadpētniecības datu bāzi, kur iekļauti avīžu rakstu apraksti par Naujenes pagastu.Katru ceturtdienu no plkst. 14.00-20.00 Naujenes tautas bibliotēkas informācijas speciāliste Ņina PRUSAKOVA, sniedz konsultācijas par bibliotēkas elektroniskā kataloga izmantošanas iespējām. Tālr. 654 50246, atrodas pēc adreses: Daugavas ielā 31a, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils novads.
2011.gadā Naujenes tautas bibliotēka apkopoja novadpētniecības materiālus par Naujenes pagasta Hoftenbergas parku un tur esošajiem objektiem un ņēma dalību Letonikas projektā Latvijas Kultūrvides takas. – iesniegti 5. objektu apraksti – “Hoftenbergas muižas parka taka”.