07.11.2013. Mārtiņdienas svinēšana pirmskolas izglītības iestādē ”Rūķītis”