15.11.2013. Pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķītis” izskanēja koncerts „Manai Latvijai”