Pūtēju orķestra koncerts ”Prieks pasaulei” Daugavpils novada kultūras centrā, 14.01.2014