Iestādes darbinieki

Vadītāja: Anna Vaidere, augstākā pedagoģiskā izglītība, pedagoģijas maģistrs,
darba stāžs 25 gadi, tai skaitā 11 gadi šajā iestādē

Vadītājas pieņemšanas laiks:

  • pirmdien no 8.00 līdz 12.00
  • ceturtdien no 13.00 līdz 17.00.

Naujenes pirmsskolas izglītības iestādē šobrīd tiek nodarbināti 39 darbinieki, no tiem – 17 pedagogi.