Interešu izglītība

Nr.p.k. Programmas nosaukums Skolotājs
1. Ansamblis „Ķipariņi” L.Koroļkova
2. Ansamblis „Spurgaliņas”
3. Koris 1.-4.kl.
4. 500.Mazpulks 2.- 9.kl. Z.Pauliņa
5. Floristika 5.- 9.kl.
6. Šaušana 1.- 9.kl P.Vageļs
7. Sports 1.- 4.kl. J.Rutkovskis
8. Sports 5.- 9.kl
9. Vizuālā māksla 5.- 9.kl. S.Kokina
10. Folklora 1.- 9.kl. I.Zeile
11. Tautiskās dejas 1.- 4.kl. S.Matisāne
12. Dejas 5.-9.kl.