Privatizācijas aģentūra pārdod izsolē dzīvokļa īpašumu Nr.1 Vecpils ielā 8

26.05.2017. plkst. 14:30
Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā.
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots
Privatizācijas aģentūra pārdod izsolē dzīvokļa īpašumu Nr.1 Vecpils ielā 8, Dzīvokļa īpašuma Nr.1 Vecpils ielā 8, Naujenē, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā,
Kadastra numurs: 44749000603
Pieteikties izsolei var līdz 11.05.2017. plkst.16:00
Izsole notiek, ja pirmpirkuma tiesīgā persona neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma kopīpašniekam. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Izsole notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem.

Informācija par apskati pa tālr. 67021348, 67021413, 67021300.

karte nav atrasta