Jaunatnes lietas

CENTRA DARB ĪBU AR JAUNATNI NODROŠINA VIKTORS ANDRUŠĶEVIČS

 

Kur? Naujenes pagasts, Kraujas ciems, Daugavas iela 34.
Kad? Otrdienās (12:00 – 20:00), Piektdienās (No 13:00-21:00), Sestdienās (11:00 – 15:00)
Kas? Jauniešu interešu atbalstīšana;
Galda spēles bērniem;
Sporta aktivitātes;Radošās darbnīcas bērniem;
renovēts sporta laukums;
BREAK DANCE pulciņš.BĒRNU INTEREŠU KLUBS “NAUJENE” –
Kur? Naujenes pagasts, Naujenes ciems, Skolas ielā 12.
Kad? Pirmdienās, Trešdienās, Ceturtdienās, Piektdienās (No 16:00-20:00)
Kas?

Jauniešu interešu atbalstīšana;
Galda spēles bērniem;
Sporta aktivitātes;
Radošās darbnīcas bērniem.2015. gadā tika īstenots projekts „Jauniešu lietderīgā brīvā laika pilnveidošana un popularizēšana Daugavpils novadā”, kura rezultātā tika renovētas kluba telpas.

BĒRNU INTEREŠU KLUBS “LOCIKI”

Kur? Naujenes pagasts, Lociku ciems, Muzeja iela 6.
Kad? Pirmdiena, otrdiena, ceturtdiena – 16.00-20.00 piektdiena 15.00-19.00
Galda spēles, datora pakalpojumi, lietderīga brīvā laika pavadīšana.
Kas?

Jauniešu interešu atbalstīšana;
Galda spēles bērniem;
Datora pakalpojumi;

Radošās darbnīcas bērniem.