Jaunieši tiek aicināti piedalīties projekta “Uzlabosim savu ikdienu!” aktivitātēs

Biedrība „DAVAI”  DAUGAVPILS – VIDE ATVĒRTA IKVIENAM aicina visus jauniešus vasaras brīvlaikā būt aktīviem projektā „Uzlabosim savu ikdienu!”  Projekts tiek realizēts, sadarbojoties ar Daugavpils novada domi, Naujenes pagasta pārvaldi, Naujenes jaunatnes un sporta centru, Daugavpils Sikspārņu centru un Latgales zoodārzu.

Tā mērķis ir izmantojot radošās darbnīcas paplašināt bērnu un jauniešu redzesloku par līdzdalības iespējām dabas aizsardzības un vides sakopšanas jautājumos, akcentējot dabas vērtību saglabāšanu un sabiedrības ieinteresētību videi draudzīgas rīcības veidošanā ikdienā.

Projektā ietvaros tiek organizēti četri pasākumi. Pirmais pasākums notiks 15.06.2017. “Mazā prinča darbnīca” no 12.00 līdz 17.00. Radošā darbnīca “Nāc ar T kreklu”. Šīs aktivitātes ietvaros tiks novadīta populārzinātniskā lekcija par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas nozīmību un materiālu otrreizēju izmantošanu. Uz praktiskiem piemēriem tiks parādīts kā var otrreizēji un lietderīgi izmantot tekstilu. Pasākuma laikā tiks parādīta sena tamborēšanas tehnika ar biezu tamboradatu izmantojot nevis diegus, bet auduma strēmeles. Aktivitāšu laikā notamborētie tepiķi tiks dāvināti dzīvnieku patversmēm.

Biedrības „DAVAI”  DAUGAVPILS – VIDE ATVĒRTA IKVIENAM pamatuzdevums ir darbs ar jauniešiem, un tā galvenie virzieni ir:

– sekmēt jauniešu un bērnu daudzpusīgu izglītošanos,

– veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē;

– atbalstīt un veicināt jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus viņu intelektuālajai un radošajai attīstībai;

– nodrošināt jauniešiem iespēju iegūt dzīvei nepieciešamās prasmes, zināšanas un kompetences neformālās izglītības ceļā;

– nodrošināt jauniešiem iespēju lietderīgi izmantot brīvo laiku, piedāvājot viņu attīstības vajadzībām atbilstošas informācijas pieejamību.

Izmantojot  A. Ekzipērī citātu “Lidojuma nakts ar simttūkstoš zvaigznēm, tās skaidrums, nedaudz stundu ilgā vara pār pasauli nav pērkama par naudu. Un pēc grūta pārlidojuma pasaule jaunā skatījumā – koki, puķes, sievietes, smaidi, kuros staro rītausmā atgūtā dzīve, visu sīko lietu saskaņa, kas mums top dāvināta, – tas viss nav nopērkams par naudu. ” gribam paradīt, kā visā, kas mums ir apkārt ir sava vērtība, tikai ir jāieskatās ciešāk.

Nāc arī tu un piedalies mūsu aizraujošās darbnīcās!

 

Vairāk informācijas par projektu:

tālr. 29888386 (Anita), 22494096 (Jeļena) 

e-pasts: ngodavai@gmail.com