Komunālā saimniecība

SIA „NAUJENES PAKALPOJUMU SERVISS” ir uzņēmums, kas dibināts 1993.gada 3.augustā un līdz šim ir nodarbojies ar komunālo pakalpojumu sniegšanu, tajā skaitā ar siltumenerģijas ražošanu, notekūdeņu apsaimniekošanu, kā arī ar dzīvojamā fonda apsaimniekošanu.

Sniegtie komunālie pakalpojumi:
Siltumenerģijas ražošana;
Aukstā un karstā ūdens piegāde;
Kanalizācijas pakalpojumi.

Dzīvojamā fonda pārvaldīšana (māju uzturēšana, pārvaldīšana, darbu plānošana, organizēšana, mājas lietu vešana, informācijas sniegšana)

Sniegtie komercpakalpojumi:
Tehnikas noma;
Sniega tīrīšana;
Lāsteku noņemšana;
Koku zāģēšana.

Vairākwww.sia-nps.lv
Ar saviem priekšlikumiem Jūs varat vērsties SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” Daugavas ielā 29a, Kraujas ciemā, e-pasts: sia_nps@inbox.lv, tālr. 65430330, tālr./fakss 65440381, www.sia-nps.lv
Izziņas par ieņēmumiem no īres un apsaimniekošanas maksas un izdevumiem dzīvojamajām mājām
Dzīvojamai mājai nepieciešamo remonta darbu apkopojums 2013. gada tāmei
Obligāti veicamo dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānotā ieņēmumu un izdevumu tāme 2013. gadam
Obligāti veicamo dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānotā ieņēmumu un izdevumu tāme 2012.gadam kopsavilkums
Obligāti veicamo dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānotā ieņēmumu un izdevumu tāme 2011.gadam kopsavilkums
SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” obligāti veicamo dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu plānotā ieņēmumu un izdevumu tāme 2010. gadam
SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” izziņa par ieņēmumiem un apsaimniekošanas maksas izdevumiem Kraujā, Vecstropos
SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” izziņa par ieņēmumiem un apsaimniekošanas maksas izdevumiem Locikos, Naujenē
SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” 2008. gada finanšu pārskats
SIA “Naujenes pakalpojumu serviss” publiskais pārskats par 2006. gadu