Naujenē apgūs tradicionālās aušanas prasmi

Pateicoties Naujenes pagasta pārvaldes un Naujenes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra atbalstam biedrība “RAXTU SĒTA” piedāvā iedzīvotājiem apgūt tradicionālās aušanas prasmi Naujenes ciemā. Pieteikšanās un sīkāka informācija pa tālruni 26369773 līdz 25. janvārim.