Naujenes Mūzikas un mākslas skolas kolektīva sastāvs 2015. / 2016. mācību gadam

Naujenes Mūzikas un mākslas skola 2017./2018. mācību gadā

 

Direktors Ruslans Margevičs

Tatjana Jukuma (Akordeona spēle)

Ņina Laškova (Akordeona spēle)

Giršs Kagans (Akordeona spēle)

Valentīna Bagirjane (Klavierspēle)

 

Inga Zeile (Vijoles spēle)

Gļebs Beļajevs (Klavierspēle)

Jānis Grivdāns (Klarnetes spēle, Saksofona spēle)

 

Ruslans Margevičs (Pūšaminstrumentu spēle)

Jānis Grinberts (Pūšaminstrumentu spēle)

Nikolajs Sļusars (Kontrabasa spēle)

Vera Poļakova (Teorētisko priekšmetu skolotāja)

Anita Karpenko (Vizuāli plastiskā māksla)

Romāns Maskaļūns (Trombona spēle)

Jekaterina Semjonova (Klavierspēle)

 

 

 

Inga Ruskule (Vizuāli plastiskā māksla)

 

 

 

Enriko Galickis (Klavierspēle, Vispārējās klavieres)

 

 

Enriko Galickis (Klavierspēle, Vispārējās klavieres)