Naujenes Mūzikas un mākslas skolas kolektīva sastāvs 2015. / 2016. mācību gadam

Direktors Spodris Kačāns

Tatjana Jukuma (Akordeona spēle)

Ņina Laškova (Akordeona spēle)

Giršs Kagans (Akordeona spēle)

Valentīna Bagirjane (Klavierspēle)

Klavierspēles skolotāja Nataļja Redina

Gļebs Beļajevs (Klavierspēle)

Margarita Trule (Klavierspēle)

Roberts Saulevičs (Pūšaminstrumentu spēle)

Ruslans Marģevičs (Pūšaminstrumentu spēle)

Aleksejs Petrovs (Pūšaminstrumentu spēle)

Voldemārs Skutāns (Pūšaminstrumentu spēle, direktora vietnieks izglītības jomā)

Jānis Grinberts (Pūšaminstrumentu spēle)

Nikolajs Sļusars (Vijoļspēle)

Vera Poļakova (Teorētisko priekšmetu skolotāja)

Līga Veigule (Vizuāli plastiskā māksla)

Anita Karpenko (Vizuāli plastiskā māksla)