Naujenes Novadpētniecības muzejs

Adrese: Skolas ielā 1, Naujenes ciems, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, LV 5462.
Tālrunis: +371 654 71321,
Mob. tālrunis: 26532508 vai 29468988.
E-pasts: naujenesmuzejs@inbox.lv
http://naujenesmuzejs.lv/

ADMINISTRĀCIJA:
Muzeja direktore: Evita Kusiņa- Koļesņika (tālr.65471321, mob. tālr. 26532508,29468988; e-pasts: evita.kusina@inbox.lv);
Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
pirmdienās, ceturtdienās no plkst. 09.00 līdz plkst. 16.30;
pusdienu pārtraukums no plkst.12.00 – 13.00.

SPECIĀLISTI:
Krājuma glabātāja:

Anita Batura (tālr. 65471321, mob. tālr. 28398665);
Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
P,O,T,C,P no plkst. 09.00 līdz plkst. 16.30; pusdienu pārtraukums no plkst.12.00 – 13.00.

Izstāžu un ekspozīciju organizators:
Ina Vaikule (tālr. 65471321 vai mob. tālr.29358096, e-pasts ina.vaikule@inbox.lv)
Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
pirmdienās, ceturtdienās no plkst. 09.00 līdz plkst. 16.30; pusdienu pārtraukums no plkst.12.00 – 13.00.

Vecākais muzeja speciālists: Māra Kampāne (tālr. 65471321, mob. tālr.26762578; e-pasts marite@inbox.lv)
Apmeklētāju pieņemšanas laiks:
pirmdienās, ceturtdienās no plkst. 09.00 līdz plkst. 16.30; pusdienu pārtraukums no plkst.12.00 – 13.00.

MUZEJA DARBA LAIKS
Pirmdiena – piektdiena no plkst. 8:00 -17:00
Sestdiena un svētdiena, kā arī svētku dienas – iepriekš piesakoties (apmeklējums iespējams grupām no 10 cilvēkiem)

EKSPOZĪCIJAS „SLUTIŠĶU VECTICĪBNIEKU MĀJA” DARBA LAIKS
Janvāris/aprīlis un oktobris/decembris – tikai iepriekš piesakoties tālruni 26532508 vai 29468988
Maijs/septembris – no trešdienas līdz svētdienai no plkst. 10:00- 18:00. Uz vietas būs pieejams gida stāstījums. Lai apmeklētu ekspozīciju pirmdien un otrdien ir iepriekš jāpiesakās.

Muzeja grupu apmeklējumus, aktivitātes, dalību radošajās darbnīcās un gida pakalpojumus lūgums laicīgi pieteikt pa tālruni 6 5471321; 29468988; 26532508 vai e-pastu naujenesmuzejs@inbox.lv

Naujenes Novadpētniecības muzejs ir Daugavpils novada Kultūras pārvaldes struktūrvienība.
2011. gadā Naujenes Novadpētniecības muzejs svin savu jubileju, jo tieši 15 gadus atpakaļ – 1996. gada 29.maijā Naujenes pagasta padome pieņēma lēmumu par muzeja izveidošanu.
15 gadu laikā ir paveikts daudz- savākti vairāk nekā 15000 eksponātu, izveidotas pastāvīgās ekspozīcijas, tai skaitā naujeniešu lepnums- tēlnieces Valentīnas Zeiles galerija, apmeklētājiem piedāvātas daudzveidīgas tematiskās izstādes, izglītojošas programmas un pasākumi. Naujenes Novadpētniecības muzejs ir viens no nedaudzajiem Latvijas pašvaldību muzejiem, kurš 2007. gadā izejot atkārtoto akreditāciju ir akreditēts uz 10 gadiem.

Muzeja funkcijas ir:
– Materiālās un nemateriālās Daugavpils novada (19 pagastu – Ambeļu, Biķernieku, Demenes, Dubnas, Kalkūnes, Kalupes, Laucesas, Līksnas, Maļinovas, Medumu, Naujenes, Nīcgales, Salienas, Skrudalienas, Sventes, Tabores, Vaboles, Vecsalienas un Višķu) kultūras, mākslas un vēstures vērtību uzkrāšana, dokumentēšana un saglabāšana;
-Muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas pētniecība;
– Sabiedrības izglītošana, materiālās un nemateriālās kultūras, mākslas un dabas vērtību popularizēšana, veidojot ekspozīcijas un izstādes, kā arī izmantojot citus ar muzeja darbību saistītus izglītošanas un popularizēšanas veidus;
– Daugavpils novada attīstības plānam atbilstošas muzeja politikas izstrāde un īstenošana;

Muzeja misija ir: „Saglabāt Daugavpils novada kultūrvēsturisko mantojumu un ar to saistītas nemateriālās un materiālās kultūras liecības no 1259.gada līdz mūsdienām, kurām ir vēstures, arheoloģijas, etnogrāfijas un mākslas nozīme, kā arī radīt iedzīvotāju cieņu pret sava novada kultūras mantojumu un izpratni par to, īpašu uzmanību pievēršot vietējām tradīcijām un sadarbībai ar šo tradīciju kopējiem, Valentīnas Zeiles u.c. ievērojamu novada kolekciju veidošanai, un tūrisma attīstīšanai.

Naujenes Novadpētniecības muzejs ar ārpusmuzeja ekspozīciju „Slutišķu vecticībnieku māja”- tā ir Naujenes pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma neizsīkstoša krātuve, kurā jūs varat iepazīties ar Naujenes pagasta vēsturi, dabu, etnogrāfiju, arheoloģiju, vecticībnieku un latgaliešu dzīvesveidu un tradīcijām.

MUZEJA PIEDĀVĀJUMS
Pastavīgās ekspozicijas
Izstādes
Radošās darbnīcas
Ekskursiju piedāvājums
Muzejpedagoģiskās nodarbības
Cenrādis

AKTUALITĀTES, AKCIJAS, PASĀKUMI

LIELAIS AUGŠDAUGAVAS MUSTURDEĶIS

NOVADNIEKI

MUZEJA VIRTUĀLĀS IZSTĀDES