Naujenes pirmsskolas iestāde

Naujenes pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķītis”
Vadītāja – Anna Vaidere
Adrese: Alejas ielā 2, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov.
Tālr.: 6 54-50176
e-pasts: rukitis@naujene.lv

Iestādes darba laiks:
Darba dienās no plkst. 7.00 līdz plkst. 17.30.
Dežūrgrupa atvērta no plkst. 17.30 līdz plkst. 19.00.
No plkst.19.00 līdz plkst. 7.00  iestādē darbojas nakts grupa.

AKTUALITĀTES

PAR MUMS

IESTĀDES DARBINIEKI

GRUPAS

GALERIJA

PASĀKUMI

ĒDIENKARTE

PEDAGOGU KONKURĒTSPĒJAS VEICINĀŠANA IZGLĪTĪBAS SISTĒMAS OPTIMIZĀCIJAS APSTĀKĻOS

ERASMUS+ PROJEKTS 2014.-2016.

COMENIUS PROJEKTS 2012.-2014.

COMENIUS PROFESIONĀLĀ PILNVEIDE 2014

VECĀKIEM