PAR MUMS

Skolas uzdevumi:

  • nodrošināt iespēju iegūt profesionālās izglītības pamatzināšanas un prasmes mūzikā un mākslā.

Skolas mērķis:

  • veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes.

Skolā var apgūt sekojošās profesionālās ievirzes izglītības programmas:

Pūšaminstrumentu spēle:

  • Klarnetes spēle
  • Saksofona spēle
  • Trompetes spēle
  • Eifonijas spēle

Stīgu instrumentu spēle:

  • Vijoļspēle

Taustiņinstrumentu spēle:

  • Akordeona spēle
  • Klavierspēle

Vizuāli plastiskā māksla