Par sadzīves atkritumu savākšanas tarifu Naujenes pagastā

2017. gada 9. februārī tika pieņemts Daugavpils novada domes lēmums Nr. 119 “Par sadzīves atkritumu savākšanas tarifu Naujenes pagasta teritorijā”. Saskaņā ar lēmumu, Naujenes pagasta teritorijā 2017. gadā par faktiski izvesto atkritumu daudzumu par 1 kub.m. būs jāmaksā 14,59 euro (bez PVN), vienam daudzdzīvokļu un individuālās mājas iedzīvotājam sadzīves atkritumu izvešanas maksa mēnesī sastādīs 1,46 euro (bez PVN).