Zemes gabala izsole , Vecstropos, pretī Kraujas dzelzceļa stacijai, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
Sākotnējā cena: EUR 14 930
Platība(m2): 2,41 ha Nolikums
Izsole notiks 27.06.2017. plkst.11:00 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils plkst: plkst. 15.00
Dzīvokļa izsole , trīsistabu dzīvokļa īpašums Nr. 9, Vienības ielā 7, Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils novads
Sākotnējā cena: EUR 3000,00
Platība(m2): 62. 4 kvm (dzīvojamo platību 45.0 kvm) Nolikums
Izsole notiks 27.06.2017. plkst.09:30 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils plkst: plkst. 15.00