Dzīvokļa Vienības iela 1-22, Lociki izsole , Vienības iela 1-22, Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils novads
Kadastra nr.: 44749000687 Sākotnējā cena: EUR 1800,00
Platība(m2): 47m2 Nolikums
Izsole notiks 05.03.2018. plkst.13:00 https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi. Pieteikties izsolei līdz 25.03.2018. plkst: -
Nekustamā īpašuma “Sargeliški-17” izsole , Serģeliški 17, Naujenes pagasts, Daugavpils novads
Kadastra nr.: 44740080001 Sākotnējā cena: EUR 3450,00
Platība(m2): 10,00 ha Nolikums
Izsole notiks 16.03.2018. plkst.13:00 https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi. Pieteikties izsolei līdz 05.04.2018.
Dzīvokļa Vecpils ielā 5 – 2, Naujenē izsole , Vecpils iela 5-2, Naujene, Naujenes pag., Daugavpils nov.
Kadastra nr.: 44749001516 Sākotnējā cena: EUR 3040.00
Platība(m2): 75.9 Nolikums
Izsole notiks 22.03.2018. https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-noteikumi. Pieteikties izsolei līdz 12.03.2018.