Nekustamā īpašuma “Vezumnieki” izsole , Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils novads.
Kadastra nr.: 44740050230 Sākotnējā cena: EUR 9555,20
Platība(m2): 2,41 ha Nolikums
Izsole notiks 24.10.2017. plkst.15:00 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils
Dzīvokļa izsole , Meža iela 4 - 36, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads
Kadastra nr.: 44749001190
Nolikums
Izsole notiks 05.07.2017. plkst.13:00 Elektronisko izsoļu vietnes lietošanas noteikumi