Dzīvokļa izsole , Vienības iela 10 - 42, Lociki, Naujenes pag., daugavpils nov.
Kadastra nr.: 44749001228 Sākotnējā cena: EUR 1125,00
Platība(m2): 53,6 Nolikums
Izsole notiks 24.05.2017. plkst.13:00 Elektronisko izsoļu vietnes lietošanas noteikumi. Pieteikties izsolei līdz 14.05.2017. plkst: 13:00
Dzīvokļa izsole , Vienības iela 7 - 46, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils nov.
Kadastra nr.: 44749001573 Sākotnējā cena: EUR 1800,00
Platība(m2): 59,5 Nolikums
Izsole notiks 24.05.2017. plkst.13:00 Elektronisko izsoļu vietnes lietošanas noteikumi. Pieteikties izsolei līdz 14.05.2017. plkst: 13:00
Dzīvokļa izsole , Meža iela 4 - 36, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads
Kadastra nr.: 44749001190
Nolikums
Elektronisko izsoļu vietnes lietošanas noteikumi
Privatizācijas aģentūra pārdod izsolē valsts dzīvokļu īpašumus: 1 “Kalēji” un 2 “Kalēji” Juzefovā, Naujenes pagastā , 1 “Kalēji”, Juzefovā, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā; 2 “Kalēji”, Juzefovā, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
Nolikums
Izsole notiks 01.06.2017. Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā.. Pieteikties izsolei līdz 18.05.2017. plkst: 16:00
Privatizācijas aģentūra pārdod izsolē dzīvokļa īpašumu Nr.1 Vecpils ielā 8 , Dzīvokļa īpašuma Nr.1 Vecpils ielā 8, Naujenē, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā,
Kadastra nr.: 44749000603
Nolikums
Izsole notiks 26.05.2017. plkst.14:30 Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. . Pieteikties izsolei līdz 11.05.2017. plkst: 16:00