Pasākumi

Skolas audzēkņu un skolotāju koncerti

Akordeonistu orķestru koncerti

Pūtēju orķestru koncerti

Starptautiskais mūzikas skolu akordeonistu – solistu konkurss “Naujene”

Starptautiskais Saksofonu ansambļu festivāls

Mākslas nodaļas audzēkņu darbu izstādes, pasākumi, skolas interjera noformēšana

Koncertbraucieni ārzemēs