Bērnu žūrijas noslēguma pasākums “Lasītprieks”

Datums: 27.01.2018
Laiks: 00:00
Vieta: Lāču pamatskola, Muzeja iela 2, Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils novads
Atbildīgais: S.Kardele