Bibliotekārā stunda “Elektroniskā kataloga iespējas”

Datums: 17.10.2018
Laiks: 08:45
Vieta: Naujenes pamatskola, Stacijas iela 8, Naujene, Naujenes pag., Daugavpils nov.
Atbildīgais: A.Soldatjonoka