Bibliotekārā stunda “Pasakas par dzīvniekiem”

Datums: 18.10.2017
Laiks: 00:00
Vieta: Naujenes tautas bibliotēkas Lociku apkalpošanas punkts
Atbildīgais: T.Gordina