Daugavpils novada vikālo ansambļu koncertskate “Pavasara dziesma”

Datums: 23.02.2018
Laiks: 17:00
Vieta: Naujenes kultūras centrs, Muzeja ielā 6, Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils novads
Atbildīgais: A.Krute