Dzejas nedēļa “Saulītei tāda vara”

Datums: 11.09.2017 - 15.09.2017
Laiks: Visu dienu
Vieta: Naujenes pirmskolas izglītības iestāde "Rūķītis", Alejas ielā 2, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads
Atbildīgais: V.Naklonova