Ēnu diena Lāču pamatskolā

Datums: 14.02.2018
Laiks: Visu dienu
Vieta: Lāču pamatskola, Muzeja iela 2, Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils novads
Atbildīgais: A.Koroļkova