Iedzīvotāju sapulce

Datums: 21.02.2017
Laiks: 13:00
Vieta: Naujenes pagasta teritorijā
Atbildīgais: I.Miglāne


Aicinām jūs 2017. gada 21. februārī piedalīties Naujenes pagasta pārvaldes atskaites sapulcē, lai saņemtu informāciju par  pagasta pārvaldes un pašvaldības iestāžu 2016. gadā paveikto darbu un plāniem 2017. gadam, kā arī uzdotu jautājumus Daugavpils  novada domes vadībai, novada  un pagasta pārvaldes speciālistiem. Apspriedīsim aktuālākās problēmas. Pēc vēlēšanās jautājumus var sagatavot rakstiski un iesniegt iepriekš Naujenes pagasta pārvaldē vai pa e-pastu – parvalde@naujene.lv

Plkst. 13.00 Naujenes pagasta pārvaldē, Skolas ielā 6, Naujenē ( dzimtsarakstu zāle)

plkst. 15.00 Naujenes jaunatnes un sporta centrā, Daugavas ielā 34, Kraujā

plkst. 16.30 Naujenes kultūras centrā, Muzeja ielā 6, Locikos ( konferenču zālē)

plkst. 18.00 Sporta zālē “ Ceļinieks”, 18.novembra ielā 416, Vecstropos