Latviešu valodas diena

Datums: 25.04.2018
Laiks: 14:00
Vieta: Lāču pamatskola, Muzeja iela 2, Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils novads
Atbildīgais: Z.Šumska, S.Kardele