Lielākās Masļeņicas lelles veidošanas darbnīca

Datums: 13.02.2018
Laiks: 17:30
Vieta: Naujenes kultūras centrs, Muzeja ielā 6, Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils novads
Atbildīgais: O.Kuzmina