Lieldienas

Datums: 12.04.2017
Laiks: 09:45
Vieta: Naujenes pirmskolas izglītības iestāde "Rūķītis", Alejas ielā 2, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads
Atbildīgais: V.Naklonova


grupās “Bitītes”, “Zivtiņas”, “Mārītes”, “Taurenīši”