Pasākums “Ko saka sirds”

Datums: 15.02.2017
Laiks: 17:00
Vieta: Naujenes tautas bibliotēkas Lociku filiāle, Muzeja ielā 6, Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils novads
Atbildīgais: T.Gordina


afisa-valentindiena