Pasākums “Skaļā lasīšana”

Datums: 24.04.2018
Laiks: 11:15
Vieta: Lāču pamatskola, Muzeja iela 2, Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils novads
Atbildīgais: S.Kardele