Skolēnu parlamenta sanāksme

Datums: 13.09.2017
Laiks: Visu dienu
Vieta: Lāču pamatskola, Muzeja iela 2, Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils novads
Atbildīgais: J.Ovčiņnikova