Veselības diena

Datums: 25.04.2018
Laiks: Visu dienu
Vieta: Naujenes pamatskola, Stacijas iela 8, Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils novads
Atbildīgais: A.Smane, A.Kaļinins