Profesionālās kompetences pilnveide

Kamēr skolēni atpūtās rudens brīvdienās, Naujenes pamatskolas skolotājiem un visiem skolas darbiniekiem tika organizēti profesionālās kompetences pilnveides programmas kursi: “Speciālo zināšanu apguve bērnu tiesību aizsardzības jomā”.

Kursus vadīja Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes bērnu tiesību aizsardzības un jaunatnes lietu speciāliste Natālija PĒTERĀNE. Tikām iepazīstināti ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma pamatterminiem un likuma pantiem, kā arī tika sniegts  ieskats ne tikai bērnu tiesību aizsardzībā, bet arī vardarbības pazīmju atpazīšanas jomā.