Skolas darbinieki

Administrācija un skolotāji
Andris Meškovskis -skolas direktors:
Zinaīda Šumska – direktora vietniece izglītības jomāJeļena Ovčiņņikova– direktora vietniece audzināšanas jomā

Nadežda Ponleitnere krievu valodas un literatūras, mājturības (meitenēm) skolotāja
Anna Kondrašenkova vēstures skolotāja
Raivis Kokins sporta  skolotājs, mājturības (zēniem) skolotājs
Nataļja Laitāne ķīmijas, bioloģijas un ģeogrāfijas skolotāja
Gaļina Naumuškina sākumskolas skolotājas
Elvīra Osipova matemātikas un fizikas skolotāja
Ināra Parfjonova latviešu valodas un literatūras skolotāja
Valentīna Zaiceva angļu valodas skolotāja
Gaļina Vagele sākumskolas skolotāja
Jūlija Peceviča mūzikas skolotāja
Skaidrīte Kardele bibliotekāre, latviešu valodas skolotāja
Iveta Meškovska interešu izglītības skolotāja
Anna Koroļkova vizuālās mākslas skolotāja
Jeļena Ovčiņņikova sākumskolas skolotāja
Olga Nitiša pirmsskolas izglītības skolotāja

 

Tehniskie darbinieki

 

Irina Dergačova saimniecības pārzine
Karīna Kokina lietvede
Valentīna Zaiceva lietvede
Ludmila Borovika apkopēja
Valentīna Mikulova apkopēja
Inga Grustāne apkopēja
Lutsiya Bukey apkopēja
Ivan Tereshchenkov sētnieks
Antons Nitišs remontstrādnieks
Viktorija Podošvina virtuves strādniece,  apkopēja
Diāna Antonova pavāre
Diāna Čirkina virtuves strādniece
Marīna Piļušina skolas māsa
Kristīne Berdnikova pirmsskolas skolotāja palīgs
Jekaterina Jemeļjanova pirmsskolas skolotāja palīgs