Skolas darbinieki

Direktors – Pāvels BROVKINS

Direktora vietniece izglītības jomā – Ligita KURSIŠA

Direktora vietniece audzināšanas jomā – Zinaida PAULIŅA

Skolotāji:

 • Aiva Linde – sākumskolas skolotāja
 • Ingrīda Bleidele – sākumskolas un dabaszinību skolotāja
 • Valija Kavinska – sākumskolas skolotāja
 • Alita Kokina – sākumskolas un svešvalodas (krievu val.) skolotāja
 • Inese Locika – latviešu valodas un literatūras skolotāja
 • Līvija Koroļkova – mūzikas skolotāja
 • Inga Čalenko – vēstures skolotājs
 • Zinaīda Pauliņa – mājturības (meitenēm), ģeogrāfijas un ķīmijas skolotāja
 • Jānis Rutkovskis – sporta skolotājs
 • Nataša Semjonova – angļu valodas skolotāja
 • Natālija Bārtule – matemātikas skolotāja
 • Pāvels Vagels – mājturības (zēniem) skolotājs
 • Sandra Kokina – vizuālās mākslas un bioloģijas skolotāja
 • Olga Solima – logopēde

Tehniskie darbinieki:

 • Lengina Jemeļjanova – saimniecības pārzine
 • Aleksandra Semjonova – lietvedības sekretāre
 • Irēna Bogdāne – medmāsa
 • Vera Teivāne – apkopēja
 • Ingūna Jakimova – apkopēja
 • Gunta Gorbačenoka – apkopēja
 • Nataļja Buzunova – sētniece
 • Regīna Prohovska – pavāre
 • Irēna Greta – virtuves strādniece
 • Zigmants Miglāns – kurinātājs
 • Pāvels Varfolomejevs – kurinātājs
 • Nikolajs Kambalovs – kurinātājs
 • Anatolijs Jemeļjanovs – kurinātājs
 • Māris Pauliņš – tehniskais strādnieks