Skolēnu sasniegumi

 

Skolēnu sasniegumi Daugavpils novada olimpiādēs un konkursos  2016./2017. mācību gads.

Nr. Pasākums Rezultāts Skolēna vārds, uzvārds Skolotāja vārds, uzvārds
 1.  
Latviešu valodas olimpiāde 3. Irēna Bidzāne Zinaīda Šumska
 1.  
 

Vizuālās mākslas konkurss „Krāsainā Latvija”

1.

2.

2.

2.

Alisija  Ovčiņņikova

Jūlija Gerasimova

Sofja Konstantinova

Emīlija Maulina

Jeļena Ovčiņņikova

 

Anna Koroļkova

 1.  
Bioloģijas olimpiāde 9.kl. atzinība  

Sergejs Motrončiks

 

Nataļja Laitāne
 1.  
Popgrupu konkurss”No baroka līdz rokam” 3. 1.-3. klases ansamblis Jūlija Peceviča
 1.  
Vēstures olimpiāde 9.kl. atzinība  

Sergejs Motrončiks

 

Anna Kondrašenkova
 1.  
Vizuālās mākslas konkurss „LIDICE-2017” 2.

2.

2.

3.

Alisija  Ovčiņņikova

Jūlija Gerasimova

Sofija Lapiņa

Alīna Leonova

Jeļena Ovčiņņikova

 

Anna Koroļkova

 1.  
Vizuālās mākslas konkurss”LIDICE 2017” Latvijas kārta laureāte  

Alisija  Ovčiņņikova

 

 

Jeļena Ovčiņņikova

 

 1.  
Fizikas olimpiāde 9.kl. atzinība  

Sergejs Motrončiks

 

Elvīra Osipova
 1.  
Konkurss”Mēs-paši par sevi” tēma”Mans pagasts” 1.  

Alisija  Ovčiņņikova

 

 

Jeļena Ovčiņņikova

 

 1.  
Skatuves runas konkurss 3.

 

3.

Jelizaveta Purpliša

 

Alisija Ovčiņņikova

Ināra Parfjonova

Galina Vagele

Jeļena Ovčiņņikova

 1.  
Latgales novada krievu valodas un literatūtas olimpiāde atzinība

atzinība

Irēna Bidzāne

Sergejs Motrončiks

Nadežda Ponleitnere
 1.  
Vizuālās mākslas konkurss „Latvijas toņi un pustoņi” 2.

2.

3.

3.

Veronika Zaiceva

Alīna Leonova

Sofija Lapiņa

Jūlija Gerasimova

Anna Koroļkova
 1.  
Pētījumu darbu konkurss       5.-9. klasēm           3. Diāna Siņeviča

Darja Piļušina

Nataļja Laitāne
 1.  
Vizuālās mākslas olimpiāde           3.  

Sofija Lapiņa

 

Anna Koroļkova
 1.  
Tautas deju kolektīvu skate           2. 3.-6.klase  

Iveta Meškovska

 

 

Skolēnu sasniegumi Daugavpils novada sporta sacensībās 2016./2017. mācību gadā.

 

Nr. Sacensības Rezultāts Skolēnu grupa Skolotāja vārds, uzvārds
1.        Futbols      4. 2005.gadā dzimušie un jaunāki skolēni Raivis Kokins
2. Rudens krosa stafetes Viena 1.  Meitenes dzimušas 2001.g. Raivis Kokins
3.     Volejbols                      2.  meitenes dzimušas 2001.g.un jaunākas Raivis Kokins
   4.        Tautas bumba

  

      1.     zēni 2005.g. dzimušie un jaunāki Andris Meškovskis
5.     Tautas bumba     

 

     2. meitenes dzimušas 2005.g.un jaunākas Raivis Kokins
6. BASKEBOLS       2. 2001.gadā dzimušās un jaunākas meitenes Raivis Kokins