Statistika

Skolēnu skaits pa klasēm

 

Klse Skolēnu skaits
1.klase 14
2. klase 14
3. klase 11
4.  klase 7
5. klase 9
6.  klase 12
7. klase 14
8. klase 13
9. klase 12

 

Interešu izglītība

 

Nr. p.k. Programmas nosaukums Skolotājs
1. “Vides pētnieki” Nataļja Laitāne
2. Tautas dejas Iveta Meškovska
3. Floristika Ināra Parfjonova
4. Sporta spēles Raivis Kokins
5. Koris  

Zita Nitiša

6. Vokālais ansamblis
7. Pop-grupa
8. Jaunais aktieris Gaļina Naumuškina
9. “Ar bērna acīm” Anna Koroļkova

 

Skolā darbojas pirmsskolas izglītības grupa “Lāčuks”  bērniem no 3-7  gadiem.