Statistika

 

Klase Skolēnu skaits
1.klase 16
2. klase 11
3. klase 7
4.  klase 10
5. klase 13
6.  klase 15
7. klase 12
8. klase 12
9. klase 11

Skolā darbojas pirmsskolas izglītības grupa “Lāčuks”  bērniem no 3-7  gadiem.