Struktūra un darba laiks

Naujenes tautas bibliotēka ir Naujenes pagasta pārvaldes kultūras, izglītības un informācijas struktūrvienība, kuras mērķis – sekmēt uz klientiem orientētu un dinamisku Naujenes tautas bibliotēkas attīstību, stimulēt bibliotēkas daudzfunkcionālo raksturu, veidot un uzturēt mūsdienu prasībām atbilstošu bibliotēkas informācijas krājumu un vienotās informācijas piegādes sistēmu.

Abonements

Jūs apkalpo bibliogrāfe:
Jelena VIŠŅAKOVA

Informācijas un apstrādes nodaļa

Jūs apkalpo informātiķe:
Ņina PRUSAKOVA

Bērnu nodaļa

Jūs apkalpo bibliotekāre:
Aiga Soldatjonoka

Lasītava

Jūs apkalpo bibliogrāfe:
Jelena VIŠŅAKOVA

Kontaktinformācija:
Adrese: Daugavas iela 31, Kraujas ciems
Naujenes pagasts, Daugavpils novads
Tālrunis: 6 54-50246
e-pasts: Naujenes.biblioteka@inbox.lv
Naujenes tautas bibliotēkas darba laiks: 
Pirmdiena 9.00 – 20.00
Otrdien 9.00 – 20.00
Ceturdien 9.00 – 20.00
Piektdien 9.00 – 20.00
Sestdiena 9.00 – 15.00
Bibliotēka slēgta – trešdien, svētdien
Pirms valstī noteiktajām svētku dienām bibliotēku slēdz vienu stundu atrāk.
Pusdienu pārtraukums – 12.00 – 13.00

Naujenes tautas bibliotēka piedāvā sekojošus pakalpojumus:
Jūs varat saņemt bibliotēkas pamatpakalpojumus – grāmatas, avīzes, žurnālus, elektroniskos dokumentus un citus izdevumus
Automatizētu lasītāju apkalpošanu – grāmatu saņemšana/izsniegšana, lasītāju reģistrācija
Organizējam bibliotekārās stundas,  tematiskās, informatīvās izstādes un pasākumus
Sniedzam informāciju par Naujenes pagasta pārvaldes darbību un tās pieņemtajiem rīkojumiem
Izmantot bezmaksas, informatīvās datu bāzes – www.lursoft.lv, www.letonika.lv.
Bibliotekārs Jūs apmācīs un konsultēs darbam ar datoru un internetu, palīdzes atrast Jums nepieciešamo informāciju, apmaksāt rēķinus, izveidot savu e-pastu, aizpildīt dažāda veida veidlapas un piedāvās apmeklēt dažādas interneta saites un datu bāzes, palīdzēs atrast informāciju referātiem un izmantot bibliotēkas elektronisko katalogu
Bērnu vasaras brīvdienās organizējam bērnu nodarbības
Sniedzam maksas un bezmaksas pakalpojumus

Interneta pakalpojumus Jūs varat saņemt:
Naujenes tautas bibliotēka, Krauja – 6 lietotāju datori
Lociku filiālē, Lociki – 2 lietotāju datori
Naujenes apkalpošanas punktā, Naujene – 3 lietotāju datori
Vecstropu apakalpošanas punktā, Vecstropi – 3 lietotāju datori

Naujenes tautas bibliotēkas Lociku filiāle

Bibliotekāre – Tamāra GORDINA

Lociku filiāle apkalpo lietotājus no Lociku ciema un blakus esošiem ciemiem
Automatizētu lasītāju apkalpošanu – grāmatu saņemšana/izsniegšana, lasītāju reģistrācija,
Lociku filiālē Jūs varat saņemt bibliotēkas pamatpakalpojumus – grāmatas, avīzes žurnālus, elektroniskos dokumentus un citus izdevumus,
Sniedzam informāciju par Naujenes pagasta pārvaldes darbību un tās pieņemtiem rīkojumiem.
Bērnu vasaras brīvdienās organizējam bērnu nodarbības
Izmantot bezmaksas informatīvās datu bāzes – www.lursoft.lv, www.letonika.lv.
Bibliotekārs Jūs apmācīs un konsultēs darbam ar datoru un internetu, palīdzes atrast Jums nepieciešamo informāciju , apmaksāt rēķinus, izveidot savu e-pastu, aizpildīt dažāda veida veidlapas un piedāvās apmeklēt dažās interneta saites un datu bāzes, palīdzēs atrast informāciju referātiem un izmantot bibliotēkas elektronisko katalogu,
Organizējam bibliotekārās stundas,  tematiskās, informatīvās izstādes un pasākumus
Sniedzam maksas un bezmaksas pakalpojumus

Kontaktinformācija:

Adrese: Muzeja ielā 6, Lociku ciems, Naujenes pagasts, Daugavpils novads (Naujenes kultūras centra 2.stāvā)
Tālrunis: 6 54-74268
e-pasts: biblioteka_lociki@inbox.lv

Lociku filiāles darba laiks:
Pirmdien 13.00 – 18.00
Otrdien 13.00 – 18.00
Ceturtdien 14.00 – 19.00
Bibliotēka slēgta – trešdien, piektdien, sestdien, svētdien
Pirms valstī noteiktajām svētku dienām bibliotēku slēdz vienu stundu atrāk.

Naujenes tautas bibliotēkas Vecstropu apkalpošanas punkts

Bibliotekāre – Nataļja Aļehno

Vecstropu apkalpošanas punkts apkalpo lietotājus no Vecstropu ciema un blakus esošiem ciemiem

Vecstropu apkalpošanas punktā Jūs varat saņemt bibliotēkas pamatpakalpojumus:
Piedāvājam grāmatu krājumu, dažāda vecuma lasītājiem
Automatizētu lasītāju apkalpošanu- grāmatu saņemšana/izsniegšana, lasītāju reģistrācija
Sniedzam informāciju par Naujenes pagasta pārvaldes darbību un tās pieņemtiem rīkojumiem.
Bibliotekārs Jūs apmācīs un konsultēs darbam ar datoru un internetu, palīdzes atrast Jums nepieciešamo informāciju , apmaksāt rēķinus, izveidot savu e-pastu, aizpildīt dažāda veida veidlapas un piedāvās apmeklēt dažās interneta saites un datu bāzes, palīdzēs atrast informāciju referātiem un izmantot bibliotēkas elektronisko katalogu,
Informatīvās datu bāzes – www.lursoft.lv, www.letonika.lv
Bērnu vasaras brīvdienās organizējam bērnu nodarbības.
Organizējam bibliotekārās stundas,  tematiskās, informatīvās izstādes un pasākumus
Sniedzam maksas un bezmaksas pakalpojumus.

Kontaktinformācija:
Adrese: 18. Novembra iela 392, Vecstropu ciems, Naujenes pagasts, Daugavpils novads (Sociālas aprūpes dienas centra telpās)
Tālrunis: 6 54-57127
e-pasts: vecstropuap@inbox.lv

Vecstropu apkalpošanas punkta darba laiks:
Trešdiena 15.00 – 20.00
Piektdien 14.00 – 20.00
Sestdien 10.00 – 15.00
Bibliotēka slēgta – pirmdien, otrdien, ceturtdien, svētdien
Pirms valstī noteiktajām svētku dienām bibliotēku slēdz vienu stundu ātrāk.

Naujenes tautas bibliotēkas Naujenes apkalpošanas punkts

Bibliotekāre – Ņina PRUSAKOVA

Naujenes apkalpošanas punkts apkalpo lietotājus no Naujenes ciema un blakus esošiem ciemiem
Abonements: Piedāvā dažādu žanru grāmatas.
Automatizēta lasītāju apkalpošana- grāmatu saņemšana/izsniegšana, lasītāju reģistrācija
Lasītava: Jūs varat pavadīt brīvo laiku, lasot avīzes un žurnālus, zīmēt, līmēt, spēlēt un izmantot interneta pakalpojumus
Sniedzam informāciju par Naujenes pagasta pārvaldes darbību un tās pieņemtiem rīkojumiem
Bibliotekārs Jūs apmācīs un konsultēs darbam ar datoru un internetu, palīdzes atrast Jums nepieciešamo informāciju , apmaksāt rēķinus, izveidot savu e-pastu, aizpildīt dažāda veida veidlapas un piedāvās apmeklēt dažās interneta saites un datu bāzes,palīdzēs atrast informāciju referātiem un izmantot bibliotēkas elektronisko katalogu
Informatīvās datu bāzes – www.lursoft.lv, www.letonika.lv.
Bērnu vasaras brīvdienās organizējam bērnu nodarbības
Organizējam bibliotekārās stundas,  tematiskās, informatīvās izstādes un pasākumus
Sniedzam maksas un bezmaksas pakalpojumus.

Kontaktinformācija:
Adrese: Vecpils iela 6 – 2,
Naujenes ciems, Naujenes pagasts, Daugavpils novads
Tālrunis: 6 54-50246

Naujenes apkalpošanas punkta darba laiks:
Otrdien 11.00 – 19.00
Pirms valstī noteiktajām svētku dienām bibliotēku slēdz vienu stundu atrāk

Naujenes tautas bibliotēkas Židinas apkalpošanas punkts

Bibliotekāre – Jeļena Višņakova

Pārvietojamais Židinu apkalpošanas punkts apkalpo lietotājus no Židinu ciema un blakus esošiem ciemiem.

Strādā pēc lietotāju pieprasījuma

Kontaktinformācija:
Adrese: Židinu ciems, Naujenes pagasts, Daugavpils novads
Tālrunis: 6 54-50246

Židinu apkalpošanas punkta darba laiks:
Pirmā mēneša trešdiena 10.00 – 12.00