Uzņemšana

Naujenes Mūzikas un mākslas skola
Daugavas 29, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov.,
tālr.: 65450287, e-pasts: Naujenes_mms@inbox.lv; nmms@inbox.lv
Skolas darba laiks no 8.00 līdz 20.00

Nodarbības: no 13.00 līdz 20.00
Mūzikas nodaļa

Uzņem 6-13 gadus vecus audzēkņus šādās izglītības programmās:

Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle, Klavierspēle;

Pūšaminstrumentu spēle – Klarnetes spēle, Saksofona spēle, Trompetes spēle, Eifonijas spēle, Trombona spēle;

Stīgu instrumentu spēle – Vijoļspēle, Kontrabasa spēle;

Konsultācijas no 14. augusta līdz 30. augustam.

 

Mākslas nodaļa

Uzņem 7-13 gadus vecus audzēkņus.

Visi mākslas nodaļas apgūst šādus mācību priekšmetus: Zīmēšana, Gleznošana, Kompozīcija, Mākslas valodas pamati, Darbs materiālā, Veidošana, Papīra plastika.

Konsultācijas no 14. augusta līdz 30. augustam.

 

Skolas absolventi saņem Diplomu par profesionālo ievirzes izglītības programmas apguvi.