Zaļā pēcpusdiena Naujenē

13. martā Naujenes tautas bibliotēkā tika atklāta Latvijas likteņupei – Daugavai veltīta fotoizstāde “Zili zaļā galerija”, kura darbosies līdz 2017.gada 3. aprīlim. Zaļās pēcpusdienas pasākuma laikā, Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas dabas izglītības speciāliste Irēna Broliša, prezentēja Daugavpils novada īpaši aizsargājamās dabas teritorijas un dabas vērtību apsaimniekošanas piemērus Latvijā un kaimiņu zemēs. Paradīja īsfilmu par dabas ekosistēmas pakalpojumiem. Organizēja interaktīvas dabas izziņas aktivitātes, informēja par dabas skaitīšanas un citiem dabas aizsardzības aktuāliem tematiem. Aicinām visus interesentus apmeklēt fotoizstādi.