Ziemassvētku brīnumi Naujenes pamatskolā

Caur debess gaismas pieskārienu

To brīnumu lai atrod gars,

No kura ne vien Ziemassvētkiem,

Bet gadam dārgakmeņu svars!

Mūsu skolas Adventes vainagos deg jau četras sveces, un tas liecina, ka Ziemassvētki un to burvība ir pavisam tuvu. Cik lēni, mierīgi un svinīgi deg šīs sveču liesmiņas, un mūsu sirdīs ieplūst siltums, gaišums, saskaņa, mīlestība un laime. Ziemassvētkus gaidot daba un cilvēki ietinas ticības, cerības un mīlestības plīvurā. Kaut  šogad Ziemassvētku priekšvakarā Ziemas māte nepurina savus sniega spilvenus, dvēseles mieru junda augstākās, mūžīgās cilvēcības vērtības.Visu decembri skolā valdīja rosība, klašu un skolas uzpošana, apsveikumu gatavošana, labo novēlējumu meklēšana, priekšnesumu gatavošana Ziemassvētku eglītei un Ziemassvētku brīnuma gaidīšana. Ziemassvētki skolā ienesa rosību, aktīvu darbošanos un pozitīvu nemieru.  21. decembrī visa skolas saime saposusies devās uz savu Ziemassvētku Svētrītu, lai kopā sagaidītu brīnumu. Gaidot brīnumu, mūs iepriecināja skolēnu uzstāšanās: folkloras kopa “Rūžeņa” (vad. I.ZEILE), vokālais ansamblis “Ķipariņi”, 1-4.klašu koris, 2. un 3.klases meiteņu ansamblis (skolotāja L.KOROĻKOVA), meiteņu deju kolektīvs (skolotāja S.MATISĀNE) un zēnu Break Dance grupa.

Ziemassvētki ir arī atskaites punkts, kad mēģinām atskatīties uz padarīto, izvērtēt sasniegto. Šī gada noslēgums bija veiksmīgs, jo skola tika akreditēta uz sešiem gadiem. Tas ir visas skolas saimes sasniegums un prieks par labi padarītu darbu. Ziemassvētku pasākumā visus uzrunāja, visiem pateicās par darbu, par sasniegumiem un svētkos sveica Naujenes pamatskolas direktors Pāvels BROVKINS.

Un tad … Tad skolā tiešām bija Ziemassvētku brīnumi, kurus uzbūra iluzionisti Mr. and Jr. Magic. Tagad mēs zinām, ka ilūzija ir īsta māksla, nevis tikai banāli triki un roku veiklība. Mums  tika demonstrēti priekšnesumi, kas lika mainīt savus priekšstatus, un ikvienam skeptiķim nācās noticēt maģijai. Katru triku skolēni sagaidīja ar ovācijām un vēlēšanos būt par asistentu. Paldies par šo brīnumu skolas direktoram P.BROVKINAM!

Jāatzīmē, ka Naujenes pamatskolas skolēnus apciemoja arī Ziemassvētku vecīša palīgi – ašie rūķi, kuri pasniedza Ziemassvētku dāvanas. Protams, svētki atnāk un aiziet, taču paliek prieks, sirsnīgas atmiņas un pārliecība par to, ka Ziemassvētku miers, gaišums un labestība mūsu dvēselēm māca būt baltām… No sirds apsveicam Jūs Ziemassvētkos un Jaunajā gadā! Novēlam visiem nākamajā gadā atrasties tikai pozitīvu un labvēlīgu cilvēku vidū, piedzīvot tikai pozitīvas emocijas, priecāties par katru nodzīvoto dienu, dāvāt apkārtējiem prieku un smaidus! Ziemassvētki un Jaunais – tas ir laiks , kad jāvēlas vēlēšanās, tas ir brīnumu laiks. Lai visas vēlēšanās piepildās šajā gadā! Jaunais gads, tas ir laiks, kad var sākt dzīvi no baltas lapas. Atstājiet visu slikto pagātnē, līdzi paņemiet tikai brīnišķīgas atmiņas un panākumus. Lai tieši šis Jaunais gads kļūst jums īpašs!

Lai Ziemassvētku gaisma neizgaist ikdienas sīkumos un steigā, lai Jaunais gads nes mieru, daudz jauku mirkļu, iedvesmu un drošības sajūtu! Ticiet brīnumiem – tie ir! Tagad mēs to droši zinām!